Przepustka [synonimy]

  • Wiza.
  • List żelazny.
  • Glejt.
  • Dokument.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]