Przerwa [synonimy]

  • Pauza.
  • Przestanek.
  • Przestój.
  • Antrakt.
  • Cezura.
  • Średniówka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]