Przerywać [synonimy]

  • Urywać.
  • Ucinać.
  • Zawieszać.
  • Rezygnować.
  • Zatrzymywać.
  • Przestawać.
  • Milknąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]