Przesada [synonimy]

  • Egzageracja.
  • Przejaskrawienie.
  • Szarża.
  • Przebranie miary.
  • Przerost.
  • Przecenianie.
  • Dewocja.
  • Przeholowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]