Przesąd [synonimy]

  • Wiara w zabobony.
  • Gusła.
  • Wróżby.
  • Niechęć.
  • Niełaska.
  • Wierzenia.
  • Zabobon.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]