Przestarzały [synonimy]

  • Przebrzmiały.
  • Archaiczny.
  • Przeżyty.
  • Stary.
  • Dawny.
  • Niepotrzebny.
  • Zacofany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]