Przerzutnia [definicja]

  • Inaczej enjambement.
  • Przerzutnia – przeniesienie do następnego wersu części zdania, wyrazu lub grupy  wyrazów ściśle powiązanych składniowo.
  • Porządek składniowy nie odpowiada wówczas porządkowi weryfikacyjnemu, zdanie (lub jego część) wykracza wówczas poza granice wersu, co powoduje, że tok wiersza staje się dynamiczny.
  • Przerzutnia występuje najczęściej w utworach sylabicznych.
  • Jest to jeden z najbardziej wyrazistych sposobów urozmaicania toku wierszowego.