Przerzutnia

Przerzutnia – przeniesienie do następnego wersu części zdania, wyrazu lub grupy  wyrazów ściśle powiązanych składniowo. Porządek składniowy nie odpowiada wówczas porządkowi weryfikacyjnemu, zdanie (lub jego część) wykracza wówczas poza granice wersu, co powoduje, że tok wiersza staje się dynamiczny.