Iloraz

Twój iloraz inteligencji równa się zero minus jeden!