Przesada

Homer w „Iliadzie” chce nas przekonać, że walczyć o jedną kobietę aż cztery lata – to już przesada.