Przeważnie

Ludzie, a przeważnie humaniści, interesowali się ciałem człowieka.