Przeważnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przeważnie przysłówek

 

(w dużej części, zazwyczaj)

Pracowali przeważnie w weekendy.