W najlepsze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w najlepsze przysłówek

(jak najlepiej)

Bawił się w najlepsze do samego rana.