Zadość [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zadość przysłówek

(jak trzeba)

Sprawiedliwości stało się zadość.