Dadaizm

Dadaizm to awangardowy ruch literacko-artystyczny funkcjonujący w początkowych dekadach XX  wieku, w latach 1916-1923. Rozwijał się przede wszystkim w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji i USA. Jego powstanie łączono z protestem przeciwko wojnie oraz  pewnym zasad mieszczańskim, co generowało negację dotychczasowej kultury, nieuznawanie społecznych wartości, konwenansów i konwencji, sami twórcy  (dadaiści) nazywali ten nurt „antysztuką”.

Dadaizm proponował:

  • nową koncepcję sztuki i zerwanie z tradycją,
  • prowokowanie przedmiotami,
  • dowolny przekaz, często pełen zniekształceń,
  • oddanie chaosu i braku sensu współczesnego świata,
  • przypadkowe, improwizowane zestawienia rozmaitych elementów,
  • absurdalny humor,
  • szokowanie publiczności czy słuchaczy.

Nazwa „dadaizm” po po francusku oznacza drewnianą zabawkę.

Znawcy przedmiotu nie uważają dadaizmu za styl odrębny, wskazując że jest on kompilacją futuryzmu i kubizmu, a większość twórców to późniejsi  surrealiści.

Wybitni przedstawiciele tego nurtu to:

  • Max Ernst,
  • Francis Picabia,
  • Marcel Duchamp.