Przyimki

Wyrazy nieodmienne i niesamodzielne.

Wyrażają relacje między przedmiotami (obiektami) lub zdarzeniami.

Przyimki w polaczeniu z rzeczownikiem (także zaimkiem rzeczownym) tworzą wyrażenie przyimkowe.

Ich podstawowa funkcja to oznaczanie stosunków podrzędnych między wyrazami samodzielnymi, np.

 • proszę o radę,
 • pracuję lepiej od ciebie,
 • idę do muzeum.

Przyimki proste:

 • do,
 • od, dla,
 • na,
 • przy,
 • w,
 • z …

Przyimki złożone:

 • zza (z+za),
 • ponad (po+nad),
 • poprzez (po+przez),
 • znad (z+nad),
 • pośród (po + śród).

Przyimki złożone piszemy zawsze razem.

Przyimki rządzą przypadkami rzeczowników lub zaimków rzeczownych, z którymi się łączą, np.

 • celownikiem rządzą tylko 3 przyimki: ku, przeciw, wbrew, (ku Warszawie, przeciw nauczycielowi, wbrew woli),
 • z miejscownikiem łącza się przyimki: w, po, na, o, (w domu, po obiedzie, na tapczanie, o zeszycie), 
 • z mianownikiem i wołaczem nie łączy się żaden przyimek, żaden nimi nie rządzi, dlatego te dwa przypadki nazywamy niezależnymi.