Przykłady zapożyczeń z różnych języków

Bohemizmy

(czechizmy)

Największy wpływ na język polski miały w okresie staropolskim, po przyjęciu chrześcijaństwa zapożyczono wiele pojęć religijnych, w XVI wieku bohemizmy pojawiły się w języku polskim razem z reformacją.
PRZYKŁADY

Kościół, kazanie, hańba, hardy, czyhać, wesoły

Latynizmy

(z łaciny)

Pojawiły się między X a XV wiekiem, bowiem Polska była wówczas w kręgu oddziaływań kultury zachodniej i przejęła od niej wiele łacińskich pojęć chrześcijańskich oraz takich, który dotyczyły organizacji państwa, najwięcej latynizmów trafiło  w okresie XVI –XVIII wieku.
PRZYKŁADY

Parafia, ofiara, kancelaria, rejestr, historia, tron, akademia, senat, aktor, architekt, sesja

Italianizmy             (neolatynizmy,   z włoskiego) W XV wieku Polacy często odwiedzali Włochy, wielu młodych ludzi wyjeżdżało na studia, a w XVI wieku do Polski przyjechała Bona, a wraz z nią jej dwór i wielu przybyszów, pojawiły się wówczas liczne pojęcia związane ze sztuką, muzyką, ogrodnictwem oraz kulinariami.
PRZYKŁADY

Pianino, fontanna, tulipan, sałata, kalafior, pizza, impreza

Germanizmy (z niemieckiego) Silne wpływy języka niemieckiego  cechują wiek XIII i XIV, zapożyczenia niemieckie dotyczyły organizacji miast, sprzętów domowych, handlu, sądownictwa, w okresie zaborów zapożyczenia dotyczyły słownictwa, składni i związków frazeologicznych.
PRZYKŁADY

Burmistrz, zegar, browar, mord, szlachta, rycerz, gmach, handel, maszt, kiermasz, bursztyn

Hungaryzmy

(z węgierskiego)

Szczególnie wiele trafiło ich do Polski za panowania Stefana Batorego.
PRZYKŁADY

Huzar, dobosz, baca, giermek, juhas, szałas

Rutenizmy (ukrainizmy, z ukraińskiego) Pochodzą głównie z wieku XVI i XVII.
PRZYKŁADY

Hultaj, wertepy, kniaź, portki, wiedźma

Galicyzmy

(z francuskiego, galicyzmy to także prowincjonalizmy języka polskiego pochodzące z dawnej Galicji)

Ekspansywne były od XVI wieku, szczególnie wiele pojawiło się ich w wieku XVII, trzeba pamiętać, że język francuski dominował na dworze królewskim, a zapożyczenia dotyczyły życia dworskiego, wojskowości, budownictwa.
PRZYKŁADY

Bagietka, manicure, pedicure, depesza, bukiet, afisz, apartament, biuro, butik

Rusycyzmy

(z rosyjskiego)

Wpływy rosyjskie zaznaczyły się szczególnie w okresie zaborów i po II wojnie światowej
PRZYKŁADY

Zsyłka, aparatczyk, łagier, kolektyw, samowar, czajnik, zajawka.

Anglicyzmy

(z angielskiego)

Wpływy języka angielskiego szczególnie silne  były na przełomie XIX i XX wieku, także współcześnie mają ogromny wpływ na język polski, zapożyczenia te spotkać można we wszystkich dziedzinach życia.
PRZYKŁADY

Klub, singiel, bar, peeling, laptop, pub, stres, fan komputer, weekend

Orientalizmy

(z języków wschodnich)

Zaznaczyły się wpływy z różnych języków, już od antyku np. z greki z hebrajskiego, najczęściej odbywało się poprzez Biblię.
PRZYKŁADY

Biblia – Mesjasz, szatan, Jahwe, Jezus, szabat,

Z tureckiego (turcyzmy) buhaj, kawa, bazar, atłas, kebab

Z arabskiego (arabizmy) haracz, meczet, algebra, muzułmanin

Internacjonalizmy Wyrazy spotykane w wielu językach, w tym samym znaczeniu, mogą się jedynie różnić nieznacznie formą.
PRZYKŁADY

Polityka, rewolucja, radio, kawa.