Zapożyczenia językowe

Zapożyczenia językowe to cząstki słowotwórcze, wyrazy, związki frazeologiczne lub konstrukcje składniowe, pochodzące z innego języka niż ten, w którym sformułowana została dana wypowiedź.

Zapożyczenia to jeden ze sposobów wzbogacania słownictwa (języka).

Wskazuje się różne rodzaje zapożyczeń:

  • cytaty (mają pisownię, jak i znaczenie jak w języku obcym, np. weekend,
  • zapożyczenia przyswojone, które mają brzmienie, pisownię i odmianę taką, jak w języku polskim, np. telewizja,
  • zapożyczenia częściowo przyswojone, nieodmienne ze względu na swoją fonetyczną postać, np. jury,
  • kalki, wyrazy, wyrażenia, zwroty, dosłownie tłumaczone na język polski, np. przedstawienie to kalka niem. vorstellung (vor-przed; stellung-stawianie),
  • hybrydy, wyrazy utworzone z obcych cząstek, które mogą pochodzić z tego samego języka, np. filozofia lub z różnych języków, np. autocar, zapożyczona może być podstawa słowotwórcza lub przedrostki , np. hiper-, eko-, super-.

Obecnie największy wpływ na słownictwo języka polskiego mają anglicyzmy i amerykanizmy (np. market, pub, fitness,mobbing), których niekiedy używamy z powodu mody językowej, choć można i powinno się używać słow polskich , rodzimych.