Zaś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zaś partykuła wzmacniająca Gdzieś zaś schował się ten uczeń?
spójnik przeciwstawny Tu rośnie trawa, zaś tu rezeda.