Zatem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zatem przysłówek Zabieram się zatem do pracy.
spójnik wynikowy Przygotowałem się, mogę zatem wystąpić.