Zawsze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zawsze przysłówek Wstaję zawsze o siódmej.
partykuła uwydatniająca Zawsze to coś znaczy.