Za to [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za to spójnik przeciwstawny Był niski, za to bardzo silny.