Zarówno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zarówno spójnik Zarówno on, jak i ona mieli takie same prawa.