Za pośrednictwem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za pośrednictwem przyimek Załatwiłem to za pośrednictwem biura.