Zapewne [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zapewne partykuła oceniająca Zapewne wiedział więcej.