Zań [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zań skrócona forma wyrażenia za niego Musisz to zań zrobić.