Zanim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zanim spójnik podrzędny czasu Zanim wyjdziesz, zawsze się pożegnaj.