Za pomocą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za pomocą przyimek Wyważył drzwi za pomocą łomu.