Zamiast [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zamiast przyimek Zamiast w lewo, skręcił w prawo.