Zaledwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zaledwie partykuła oceniająca Przeczytał zaledwie jeden akapit.
przysłówek Był słaby, że zaledwie chwilę stał prosto.
spójnik podrzędny czasu Zaledwie odszedł, już musiał wracać.