Za krótko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za krótko przysłówek Ubieram się chyba za krótko.