Za mało [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za mało przysłówek Dodałem za mało wody.