Za nisko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za nisko przysłówek Postawiłeś to za nisko.