Za pamięci [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za pamięci przysłówek Dam ci to za pamięci.