Za pół darmo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za pół darmo przysłówek Dałem mu to za pół darmo.