Za późno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za późno przysłówek Pomyślałem o tym za późno.