Za widoku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za widoku przysłówek Obejrzałem to za widoku.