Za zimno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za zimno przysłówek Jest już za zimno na spacery.