Z bliska [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z bliska przysłówek Przyjrzałem mu się z bliska.