Przymiotniki

Podstawową funkcją przymiotników jest określanie.

Przymiotniki odmieniają się przez przypadku, liczby i rodzaje.

Przymiotniki występujące w mianowniku liczby pojedynczej odpowiadają na pytania:

 • jaki?, jaka?, jakie?,  np. książka (jaka?) interesująca.

Niektóre przymiotniki mogą odpowiadać na pytania :

 • który?, która?, które?, np. województwo (które?) świętokrzyskie.

Przymiotniki odpowiadające na pytania :

 • czyj?, czyja?, czyje?

nazywamy dzierżawczymi (przynależnościowymi), np.

 • ręka (czyja?) matczyna,
 • oczy (czyje?) kocie,
 • utwór (czyj?) Mickiewiczowski.

!!! – Przymiotniki dzierżawcze utworzone od imion własnych, zakończone na -ó, -owy, -in, -yn, -owski, piszemy wielką literą, np.

 • łoże (czyje?) Madejowe.

Wyróżniamy stopniowanie przymiotników:

 • regularne , np.  biały – bielszy – najbielszy,
 • nieregularne, np. dobry – lepszy – najlepszy,
 • opisowe, np. piaszczysty – bardziej piaszczysty – najbardziej piaszczysty.

Przymiotniki oraz przysłówki odprzymiotnikowe niepodlegające stopniowaniu, to takie, których natężenia nie można zmieniać: np.

 • żelazny, wieczny, ostatni, roczny, wczorajszy, wczoraj.

Najczęściej oznaczają one miejsce pochodzenia lub dotyczą materiału, z którego wykonana jest rzecz, np. warszawski, polski, drewniany, papierowy, asfaltowy.

Rażącym błędem jest łączenie formy prostej stopniowania z opisową, np.

 • bardziej lepszy,
 • bardziej bystrzejszy.