Przypadkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przypadkiem przysłówek Przypadkiem odnalazłem to zdjęcie.