Przypadkowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przypadkowo przysłówek Przypadkowo odwiedziłem to miejsce.