Rano [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rano przysłówek Będziemy jutro rano.