Rozmaicie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rozmaicie przysłówek Ludzie byli rozmaicie przygotowaniu.