Równie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
równie przysłówek Nie widział czegoś równie pięknego.