Po czym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po czym przysłówek

 

Popatrzył, po czym usunął się na bok.
wyrażenie przyimkowe Po czym tak dużo piję?