Po co [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po co przysłówek

(w znaczeniu dlaczego, czemu?)

Po co się wtrącasz?
wyrażenie przyimkowe Po co chodzisz w to miejsce.