Podwójny [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podwójny liczebnik Atakowali z podwójną zaciekłością.