Pod względem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod względem przyimek Praca była doskonała pod względem ortografii.