Pod wpływem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod wpływem przyimek Wyrobił sobie zdanie pod wpływem innych.