Pod pozorem (pod pretekstem) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod pozorem

lub

pod pretekstem

przyimek Wyszła z pracy pod pozorem (pod pretekstem) ważnych spraw.